סגירת אמבטיה

 
 
 
 
אמבטיון -סגירה מוחלטת של אמבטיה-זכוכית מט
 
 
 
 
סגירת אמבטיה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הרצל 101, תל אביב | טל': 6819049 - 03 | נייד: 2511576 - 052
פקס: 6830846 - 03 | דוא"ל: Y_n_gold@netvision.net.il