מחיצה קבועה מורכבת על ארון, מתחברת על תקרה אקוסטית

 
 
 
 
מחיצה קבועה מורכבת על ארון, מתחברת על תקרה אקוסטית
 
 
 
 
מחיצה קבועה מורכבת על ארון, מתחברת על תקרה אקוסטית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הרצל 101, תל אביב | טל': 6819049 - 03 | נייד: 2511576 - 052
פקס: 6830846 - 03 | דוא"ל: Y_n_gold@netvision.net.il